میلاد سلیمان‌فلاح که با استقلالی ها قرارداد داشت، با فسخ قرارداد خود امروز راهی پیکان شد. این بازیکنان که توسط مظلومی کنار گذاشته شده بود و از طرفی برای گرفتن رضایتنامه با مسوولین باشگاه استقلال به مشکل خورده بود بالاخره امروز برگه فسخ قرارداد را امضا کرد و در حالی که چند روز بیشتر تا شروع مسابقات لیگ یک باقی نمانده به جمع پیکانی هایی که از لحاظ مربیگری نیز وضعیت نامعلومی نیز دارند، اضافه شد.