لیونل مسی چکی به مبلغ ۴/۵ میلیون دلار در برنامه کودکان آفتاب به کودکان بی بضاعت ارائه کرد. لیونل مسی که سه شنبه در دیدار سوپر جام اسپانیا با سویا دیدار خواهد کرد در این مراسم حضور نداشت اما ویدیویی منتشر کرد و طی آن برای کودکان یونیسف پیغام فرستاد.