ماسکرانو و مسی به دلیل حضور در فینال کوپا آمه‌ریکا، این اجازه را داشتند که تا دوشنبه در تعطیلات باشند.
اما این دو بازیکن ترجیح دادند ۴ روز زود تر به باشگاه بیایند و خود را در اختیار باشگاه قرار دهند. این حرکت حرفه ای این ۲ بازیکن، طرفداران بارسلونا را به تحسین وا داشت.