وحید طالب‌لو برای برگزاری جلسه با بهرام امیری به باشگاه استقلال رفت تا با او صحبت کند. چند دقیقه بعد از ورود طالب‌لو به باشگاه استقلال یعقوب کریمی نیز وارد باشگاه استقلال شد.

کریمی به طور قرضی از سپاهان به استقلال پیوسته بود و آبی‌پوشان دنبال این هستند که بار دیگر او را به خدمت بگیرند.