تیم ملی فوتبال کشورمان قرار بود ساعت ۱۱ امروز(دوشنبه) با پروازی اختصاصی از فرودگاه مهرآباد به سمت تاشکند پرواز کند که این پرواز به تأخیر افتاد.

پس از اینکه بازیکنان سوار اتوبوس شدند تا در باند فرودگاه به سمت هواپیما بروند، اتوبوس حامل اعضای تیم ملی ۴۵ دقیقه مقابل هواپیمای اختصاصی ایستاده بود و به آنها اجازه خروج داده نشد. شرکت هواپیمایی به این بهانه که هواپیما تازه به تهران رسیده و باید نظافت شود به بازیکنان اجازه سوار شدن به هواپیما را نداد تا این موضوع با عصبانیت اعضای تیم ملی همراه شود.

پس از این اتفاق بازیکنان به ترمینال فرودگاه برگشتند و گذرنامه بازیکنان نیز جمع شد که با این شرایط سفر تیم ملی به ازبکستان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.