در مزایده چهارم سه پاکت برای خریداری باشگاه پرسپولیس پیشنهاد شد که بعد از بررسی‌های لازم و تایید اهلیت خریداران توسط کمیته سه نفره از وزرا مقرر شده بود که خریدارن نهایی امروز تا ساعت ۱۴ اعلام شوند، اما برگزاری نشست برای اعلام نتیجه این مزایده کنسل شد.

در جریان مزایده چهارم سرخابی‌ها که روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد شرکت‌های استیل آذین، بهنام پیشرو و نیوان ابتکار برای پرسپولیس و شرکت سرمایه‌گذاری سمند برای استقلال پیشنهادات خرید خود را ارائه داده بودند.