در این بیانیه چنین آمده است: در بازی روز جمعه تیم فوتبال این باشگاه مقابل تیم نفت تهران اتفاقاتی افتاد که کام مردم استان به خصوص دوستاران تیم را تلخ کرد، در پی این اتفاق پس از اتمام بازی مسئولین باشگاه هم قسم شدند تا نسبت به احقاق حقوق از دست رفته تیم اقدام نمایند.

بلافاصله بعد از بازی با بازبینی فیلم ها، عکس ها، مستندات لازم جمع آوری شد و از صبح امروز مرحله نهایی آماده سازی مستندات انجام می گیرد، طبق برنامه ریزی ها پس از تکمیل مستندات هم در بحثداوری هم در بحثدروغ بزرگ استادیوم یادگار امام مدارک مورد اشاره پکیج بندی شده و آماده ارسال به مراجع ذیصلاح می گردد.