کارلوس کی‌روش پس از خروج از فدراسیون فوتبال اظهارکرد: صحبت خاصی ندارم و کار هیچ زمانی تعطیل نمی‌شود. این تنها اظهارنظر سرمربی پرتغالی تیم ملی پس از جلسه با هیات رییسه فدراسیون فوتبال بود.