جعفر کاشانی از استعفای حمیدرضا سیاسی از ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. او بعد از جلسه فوق‌العاده در صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان که با حضور اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شد گفت: در این جلسه آقای سیاسی از پرسپولیس استعفا کردند و قرار شد استعفای ایشان در مجمع باشگاه بررسی شود.

او در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود نژادفلاح از قائم مقامی باشگاه کنار گذاشته خواهد شد، گفت: نمی‌دانم. حمیدرضا سیاسی اعلام کرده تا زمان پذیرفته شدن استعفایش به کارش در پرسپولیس ادامه می‌دهد و در باشگاه حاضر می‌شود. او گفته تا زمانی که نیاز باشد هزینه‌های باشگاه پرسپولیس را می‌پردازد.

حمیدرضا سیاسی که با اتهاماتی از سوی قوه قضاییه روبه‌رو شده، هفته پیش به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد.