مصطفی مدبر طی این احکام کریم کاظمی که پیش از این سرپرستی مجموعه فرهنگی ورزشی شیرودی را برعهده داشت به عنوان مدیر این مجموعه منصوب کرد. کاظمی پیشتر معاونت ورزشی مجموعه های انقلاب و شهید شیرودی را نیز برعهده داشته است.

مدبر همچنین طی حکمی دیگری توفیق کابلی مدیر پیشین مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی را به عنوان مدیر جدید مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب کرد. فرهاد نیکوخصال پیش از این مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بوده است.

همچنین در حکم دیگری نیکوخصال به عنوان مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی منصوب شد. پیش از این محمد جمشیدی مدیرکل سابق مرکز همایش های سازمان صدا و سیما مدیریت این مجموعه را برعهده داشت.