محمدحسین نژادفلاح درباره آزادی سیاسی از زندان اظهار کرد: آقای خادم به هیات مدیره ایشان صحه گذاشتند اما درباره مدیرعاملی او صحبت نکردند. او درباره اینکه آیا هدایتی به عضویت هیات مدیره درآمده است یا خیر گفت: من نگفتم هدایتی عضو هیات مدیره شده است بلکه درخواست کردم هدایتی زودتر به جمع هیات مدیره اضافه شود. البته آقای هدایتی هنوز حکم نگرفته‌اند و بر اساس فرمایش آقای خادم آقای سیاسی عضو هیات مدیره هستند. خادم می‌توانست بگوید سیاسی هم مدیرعامل است و هم عضو هیات مدیره اما فقط گفته است او عضو هیات مدیره است. یعنی سیاسی عضو هیات مدیره است ولی مدیرعامل باشگاه نیست. به اعتقاد من حاشیه‌های مدیریتی باشگاه حل شده است و هیچ ابهامی وجود ندارد. من به عنوان قائم مقام باشگاه با تمام اختیارات مدیرعامل کار می‌کنم. به دلیل اینکه سیاسی در زندان بود، صلاح نمی‌دانستیم در آنجا از او استعفا بگیریم. من هیچ بهانه‌ای برای ادامه کارم را ندارم. تمام اختیارات را دارم و با قدرت کارم را ادامه می‌دهم. امیدوارم بتوانم برای پرسپولیس مفید باشم.

او در پاسخ به این سوال که‌ آیا سیاسی را به عنوان مدیرعامل باشگاه می‌داند گفت: من هیچ وقت سیاسی را مدیرعامل باشگاه ندانستم. اگر سیاسی را مدیرعامل می‌دانستم هیچ وقت جانشین او نمی‌شدم. من به عنوان قائم مقام باشگاه آمده‌ام نه به عنوان قائم مقام آقای سیاسی. من قائم مقام باشگاه شده‌ام و قائم مقام سیاسی نشده‌ام.

او درباره حضور برانکو در تمرین پرسپولیس هم گفت: من به برانکو خوش‌آمد می‌گویم. پروفسور برانکو یکی از بزرگ‌ترین مربیان است. او در شرایط سخت و بحرانی خواهش ما را پذیرفت که به پرسپولیس کمک کند. می‌خواهم یک مطلب را با قاطعیت عرض کنم. ما برانکو را نیاورده‌ایم که حرف‌های من به او منتقل شود و ما بگوییم او چه کار کند. ما برانکو را آورده‌ایم که خودمان را تغییر دهیم و برانکو بگوید ما چه کار کنیم لذا برانکو به معنای واقعی و حرفه‌ای سرمربی پرسپولیس است. ما وظیفه داریم با تمام وجود در جهت تحقق بخشیدن به اهداف برانکو قدم برداریم. بهترین بازیکنان را که ایشان تشخیص دهد برایشان جذب می‌کنیم.

او در پاسخ به این سوال که اگر سیاسی به باشگاه بیاید چه کار می‌کنید گفت: قدم ایشان روی چشم ما. مگر می‌شود کسی به باشگاه بیاید و ما به او اجازه ورود ندهیم.

در ادامه خبرنگاری خطاب به نژاد فلاح گفت: زمانی که من با آقای سیاسی صحبت می‌کردم ایشان گفتند من کماکان خود را مدیرعامل باشگاه می‌دانم که نژادفلاح در پاسخی عجیبی اظهار کرد: شاید او مدیرعامل باشد و من نگفتم که من مدیرعامل باشگاه هستم. بلکه من گفتم من به عنوان قائم مقام سیاسی نیامده‌ام. من قائم مقام باشگاه هستم. اگر قرار بود قائم مقام سیاسی باشم اصلا این سمت را نمی‌پذیرفتم. زمانی که سیاسی در زندان بود من این جمله را به حرمت او نگفتم اما الان که یک شهروند عادی است این مطلب را می‌گویم.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا قطع همکاری باشگاه پرسپولیس با شرکت بهنام پیشرو کیش قطعی شده است گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.