گفت: شرایط من خوب است و دارم تمرین می‌ کنم تا بتوانم این مدتی که در تمرینات نبودم را جبران کنم و از نظر بدنی آماده بازی بعدی صبا بشوم.

او در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌ کرد به خاطر یک مصاحبه از تیم کنار گذاشته شود هم گفت: بالاخره این تصمیمی بود که مدیران تیم گرفتند و من هم باید قبول کنم بیشتر از این هم دوست ندارم حرفی بزنم و می‌ خواهم گذشته را فراموش کنم.

کاپیتان صبا در مورد اینکه آیا باز هم در مورد شرایط صبا صحبت می‌ کند یا نه هم گفت: این را یادتان باشد که کله من بوی قورمه سبزی می‌ دهد و نمی‌ توانم در مورد اتفاقات که در باشگاه می‌ افتد و شرایطی پیش می‌ آید ساکت بنشینم. امیدوارم باشگاه مشکلات بچه ها را حل کند تا نیازی به مصاحبه های من نباشد.