تیم فولاد پس از سه تساوی در گروه خود با سه امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. فولادی ها فردا در حالی به مصاف الهلال خواهند رفت که مسلمان و جماعتی را در اختیار ندارند. با این وجود ترکیب فولاد به شرح زیر پیش بینی می شود:

علی سلیمی، مساریچ، وکیا، خالدی، آل نعمه، بدرلو، چاگو، شریفات، انصاری، قاضی، نانگ