در لیگ ایران از سال ۱۳۷۴ که برای هر برد ۳ امتیاز در نظر گرفته شده است، هر تیمی ۲ امتیاز به ازای تعداد بازی های لیگ به دست آورده قهرمان مسابقات فوتبال لیگ کشور شده است. البته در سال ۷۹ ۲ تیم از مرز ۲ امتیاز گذشتند که در این عرصه یک استثنا است ودر ۱۴ دوره گذشته لیگ هر تیمی که به مرز ۲ امتیاز رسیده ویا به آن نزدیک تر بوده قهرمان لیگ شده است.

اگر امروز هم امتیاز ۶۰ را مرز قهرمانی بدانیم، تنها ۲ تیم نفت وتراکتورسازی امکان قهرمانی در لیگ را دارند، چرا که باخت استقلال باعثشد این تیم برای قهرمانی با ۶۰ امتیاز به ۱۹ امتیاز در ۶ بازی نیازمند باشد که عملا این اتفاق ممکن نیست.

جالب اینکه با نتایج این هفته اگر امتیاز قهرمانی را بر اساس قهرمان سال گذشته وعملکردش، یعنی تیم فولاد که ۵۶ امتیاز گرفت بدانیم، باز هم شانس قهرمانی تنها برای ۲ تیم نفت تهران وتراکتورسازی محتمل است!