این حرکت خانزاده بلافاصله با واکنش تند حسین عبدی دستیار حمید درخشان مواجه شد که عقیده داشت خانزاده بی جهت حواس خود را پرت کارهایی مثل انداختن عکس سلفی می‌ کند. با تذکر تند عبدی عکاس های آن سمت تمرین پرسپولیس هم وسایل خود را جمع کردند و به گوشه ای دیگر رفتند.