ایتورالده در توئیتر خود نوشته است: " در خانه نشسته بودم که ژاوی به من زنگ زد و گفت که برای ناهار به خانه ام می آید. پس از آن چاره ای نداشتم جز این کار:

در عکس فوق، ایتورالده را مشغول کوتاه کردن چمن حیاط منزلش مشاهده می کنید. ژاوی بخصوص پس از باخت های بارسا، همواره از وضعیت چمن ورزشگاه ها انتقاد می کند.
لازم به ذکر است که این داور مشهور، سابقه قضاوت دربی استقلال و پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد.