با وجود اعلام قبلی مبنی بر برگزاری دیدار ایران مقابل شیلی در تاریخ ۶ فروردین سال ۹۴، مشکلات مالی فدراسیون سبب شده تا برگزاری این دیدار در ابهام فرو برود. نه تنها بازی ایران و شیلی بلکه اردوی اتریش هم قطعی نشده است. علت آن هم عدم واریز هزینه اجاره کمپ محل تمرین و بازی تیم ایران به حساب مجموعه اتریشی است. در صورتی که این کار به زودی انجام نشود احتمال لغو این اردو و بازی با شیلی هم وجود دارد.

البته بازی ایران و سوئد با توجه به اینکه هزینه‌ها را طرف سوئدی خواهد داد با چنین مشکلی روبرو نیست.