در حالی که شنیده می شد باشگاه پرسپولیس و شرکت بنهام پیشرو کیش برای همکاری مجدد با یکدیگر به توافق رسیده اند، این مذاکرات دو جانبه به علت در پیش بودن دومین مزایده باشگاه پرسپولیس که قرار است روز ۱۹ اسفند برگزار شود، به تعویق افتاد.

در صورتی که در روز مزایده، شرکتی حاضر به خریدن سهام باشگاه پرسپولیس شود، مذاکرات فعلی این باشگاه با اسپانسر به صورت کامل کنسل خواهد شد و خریدار جدید پرسپولیس برای کلیه مسائل این تیم تصمیم گیری خواهد کرد.

پیش از این دو طرف این مذاکره، با نظارت و اجازه وزارت ورزش و شخص امیررضا خادم، در حال مذاکره بر سر عقد قراردادی بودند که در آن اسپانسری باشگاه پرسپولیس به مدت یک و نیم سال به شرکت بهنام پیشرو کیش داده می شد و قرار بود بعد از امضای این توافقنامه، شرکت بهنام پیشرو کیش، برای ادامه فصل جاری پولی چند میلیاردی را به پرسپولیس تزریق کند.