برای لغو دیدار نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس مهدی تاج اعلام کرد باید تیم نفت با این خواسته موافقت کند تا دیدار به تعویف بیافتد.

مسئولان نفت مسجد سلیمان با این خواسته پرسپولیسی ها موافقت نکردند زیر بعد از این تاریخ بازیکنان خارجی خود را در اختیار ندارند.