محمود خوردبین پس از جلسه امروز کمیته فنی باشگاه پرسپولیس گفت: حمید درخشان در این جلسه برنامه دو ساله‌ای ارائه کرد جلسه امروز بسیار خوب بود و درخشان کماکان ابقاء شده است. حتی برای فصل بعد هم مدیر‌عامل و کمیته فنی پشتیبان درخشان هستند.

وی در مورد اتفاقات جلسه امروز خاطرنشان کرد: در جلسه امروز اشکالات تیم مطرح شد و همه دیدند که ما در این مدت بد‌شانسی آوردیم. از این به بعد همه پشت هم هستیم و با کسب یک پیروزی مشکلات ما حل می‌شود.