به نقل از سایت سازمان لیگ، روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: در پی سلسله مصاحبه‌های مسئولین محترم باشگاه استقلال تهران در سطوح مختلف مدیریتی و تکرار موضوع مطالبات از سازمان لیگ فوتبال ایران و علی رغم توضیحات و ارائه مدارک در جلسات حضوری و تمایل سازمان لیگ جهت رسانه‌ای نشدن این موضوع، این سازمان طی نامه‌ای به باشگاه استقلال موارد زیر را خطاب به مدیر عامل محترم باشگاه استقلال عنوان کرد:

۱ - از ابتدای فصل تاکنون مبلغ ۱۴/۱۵۸ / ۶۱۹/۶۳۱ ریال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بستانکاری آن باشگاه پرداخت و اعمال شده است.

۲ - در حال حاضر به استناد مدارک و پرداخت‌های قبلی سازمان لیگ فوتبال ایران، باشگاه استقلال مبلغ قابل توجهی بدهکار می‌باشد که مدارک مربوطه به مسئولین ذیربط ارائه شده است.

۳ - سازمان لیگ فوتبال ایران و فدراسیون فوتبال در راستای وصول مطالبات از صداوسیما در تلاش جدی است و این مطالبات پس از دریافت به باشگاه‌ها پرداخت خواهد شد.

۴ - همچنین در راستای وصول الباقی تعهدات پیمانکار تبلیغات محیطی سال قبل ۹۲/۹۳ در حال پیگیری بوده و روند مربوط به وصول تبلیغات محیطی فصل ۹۳/۹۴ نیز تاکنون به مبلغ ۱۵۸/۳۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ ریال محقق شده و الباقی نیز طبق هماهنگی هیئت رئیسه سازمان لیگ وصول خواهد شد.

۵ - شایسته است بر اساس مقررات مربوط به آیین نامه لیگ و باشگاه‌ها، مسئولین ذیربط در حوزه فوتبال از هر گونه مصاحبه در رسانه‌ها و پیگیری امور از آن طریق خودداری نمایند.