رضا حقیقی که برای روشن شدن وضعیتش با این باشگاه صبح امروز به محل باشگاه پرسپولیس رفته بود، بعد از ساعتی که در این باشگاه منتظر مسئولان پرسپولیس بود، این باشگاه را ترک کرد.

هافبک پرسپولیس در زمانی که در باشگاه حضور داشت موفق نشد هیچ یک از مسئولان پرسپولیس را ببیند و به همین دلیل باشگاه را ترک کرد اما قرار است یک ساعت دیگر مجددا راهی محل باشگاه پرسپولیس شود تا در صورتی که فردی از مسئولان پرسپولیس به باشگاه بیاید بتواند با او برای حل مشکلش دیدار کند.

گفتنی است حقیقی برای شرکت در این جلسه صبح امروز از مشهد به تهران آمده بود.