حضور ورزشکاران در مراسم های مد و لباس چیزی عجیب نیست اما از آنجایی که خوزه مورینیو در ساعات تمرین چلسی این کار را انجام داده مورد انتقاد قرار گرفته است. از آنجایی که مورینیو مربی ای منظم و سختگیر به شمار می رود حضور او در مراسم شوی یک نوع برند پوشاک عجیب است. شاید مورینیو بابت حضور در این مراسم تبلیغاتی پول خوبی گرفته باشد. آقای خاص فوتبال به همراه همسر و دخترش ماتیلدا در این مراسم شرکت کرد. مورینیو را در کنار دخترش می بینید.