ملی پوشان تیم استقلال در شرایطی خاص قرار گرفتند زیرا اعلام شده است که قلعه نویی از این افراد ناراضی است و این در حالی است که هواداران تیم استقلال نیز این بازیکنان را مقصر می دانند و اعلام کردند که این نفرات در تیم مقصر اصلی عدم نتیجه گیری هستند و استقلال باید این وضعیت را تغییر دهد.

گفتنی است در این خصوص بحثهای زیادی عنوان شده است زیرا این نفرات نیز اعتراض کردند و عنوان داشتند که این حق آنها در تیم نیست زیرا در استقلال این ملی پوشان نیستند که مشکل اصلی به حساب می آیند اما در حال حاضر این مسئله ایجاد شده است و استقلال وارد حاشیه ای جدید شده است.

شایان ذکر است حتی در این خصوص نام نکونام نیز عنوان شده که قلعه نویی رابطه خوبی با وی ندارد و این مسئله شرایط را تغییر می دهد زیرا این بازیکنان در تیم ملی با این بازیکن رابطه دارند.