رضا قوچان نژاد از شنیدن شایعه پرسپولیسی شدنش شوکه شده است.

درباره این بازیکن که دو سال دیگر با چارلتون قرار دارد و به صورت قرضی در الکویت بازی می کند، شایعه شده شاید به پرسپولیس ملحق شود.

قوچان نژاد پس از شنیدن این شایعه تعجب کرده و گفته است: «من بازیکن چارلتون هستم. قبل از این هم گفته بودم که فعلا به ایران نمی آیم.»

جالب اینجاست که حمید درخشان سرمربی پرسپولیس هم شایعه فوق را رد کرده است.