در ابتدای فصل ۸ بازیکن برای برتن کردن پیراهن تیم نیروی زمینی به این باشگاه معرفی شدند که شش بازیکن مورد تایید علی روزبهانی قرار گرفتند و در نهایت برای سه بازیکن یاد شده کارت بازی صادر شد.

بر اساس تصمیم جدید سازمان نظام وظیفه هیچ یک از بازیکنانی که کارت خدمت آنها باطل شده است حق بازی در این فصل از بازی ها را نخواهند داشت.

گفتنی است بازیکنان سرباز تیم نیروی زمینی پیش از اتخاذ تصمیم جدید از سوی سازمان نظام وظیفه برای این تیم بازی کردند و حتی سعید حلافی زننده گل تیم نیروی زمینی در بازی با آلومینیوم هرمزگان بود.