فولاد خوزستان در چند وقت اخیر با حواشی فراوانی دست به گریبان بوده است. تعدادی از بازیکنان این تیم به دلیل مشکل کارت پایان خدمت از همراهی تیم خود بازماندند و نمی توانند در این فصل تیمشان را همراهی کنند.

با توجه به نقل قو ل های مختلف و حواشی زیادی که به وجود آمده مسئولان باشگاه فولاد خوزستان تصمیم گرفتند بازیکنان خود را از هفته گذشته ممنوع المصاحبه کنند تا مبادا با صحبت و نقل قول جدیدی این تیم درگیر حاشیه ای تازه شود.

در حالیکه بیش از یک هفته از این تصمیم می گذرد همچنان بازیکنان فولاد خوزستان ممنوع المصاحبه هستند و از صحبت با رسانه ها خود داری می کنند. باشگاه فولاد خوزستان هنوز در مورد پایان زمان دوری از رسانه ها چیزی به بازیکنان اعلام نکرده و معلوم نیست تا چند وقت دیگر این تصمیم ادامه دارد.