به گزارش مشرق، نشست اعضای کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال از ساعت ۱۴ تا ۱۶ امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد که این نشست به بررسی گزارش عملکرد تیم فوتبال المپیک در اینچئون اختصاص داشت.

بعد از بررسی گزارش تیم امید، اعضای کمیته فنی به بررسی وضعیت تیم های زیر ۱۶ و ۱۹ سال پرداختند.