به گزارش مشرق، علی کفاشیان در مورد حضور نلو وینگادا در فدراسیون فوتبال گفت: امروز در مورد برنامه های تیم ملی امید و آینده با وینگادا صحبت کردیم و اصلا بحثبرکناری مطرح نبوده است. قرار شده کمیته توسعه و فنی برنامه های وینگادا را تا اسفند ماه مورد بررسی قرار دهد و کارها را پیش ببرد.

وی در مورد اینکه گفته می شود هومن افاضلی استعفا داده و امروز به همین خاطر در فدراسیون حضور ندارد، خاطرنشان کرد: او استعفا داده؟ از این موضوع بی خبرم. حتما کاری پیش آمده که او امروز به فدراسیون نیامده است.

کفاشیان در مورد اینکه افاضلی گفته تا یکشنبه خیلی از صحبت ها را مطرح خواهد کرد، گفت: من از این مسئله خبر ندارم. اجازه بدهید او هم صحبت هایش را مطرح کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه گفته می شود علی کریمی قرار است برای دوره های آموزشی به آلمان برود و نمی تواند روی نیمکت کنار کی روش بنشیند، اظهار داشت: اصلا مهم نیست روی نیمکت می نشیند یا نه. او دستیار کی روش است و در کنار او حضور دارد. به دکتر احسانی مأموریت دادم به دنبال کلاس ها و دریافت مدرک علی کریمی باشد.

وی در پایان در مورد اینکه چرا قرار است به بندرعباس برود، عنوان کرد: مجمع سالیانه است و هیچ مسئله خاصی نیست.