به گزارش مشرق،فریدون معینی، عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال درخصوص جلسه امروز کمیته فنی که به منظور بررسی نتایج تیم امید برگزار شد، گفت: وینگادا امروز برنامه هایش را داد و قرار شد یک هفته ای برنامه های وی را بررسی کرده و پاسخ آن را بدهیم؛ با این حال وینگادا در تیم امید ماندنی است.