به گزارش مشرق،فینال مسابقات کایاک و کانو در بازی های آسیایی امروز در ۱۱ ماده پیگیری شد که ایران در تمامی ماده ها نماینده داشت، اما متاسفانه نتوانست مدال طلا به دست آورد.

در نخستین رقابت امروز احمدرضا طالبیان که در بازی های گوانگجو موفق به کسب مدال طلا شده بود، امروز در کایاک هزارمتر به مدال نقره دست پیدا کرد.

آرزو حکیمی در دو فینال ۵۰۰ و ۲۰۰ متر به رقابت پرداخت که در ۵۰۰ متر چهارم شد و در مسافت ۲۰۰ متر برنز گرفت. شاهو ناصری در کانوی تک نفره هزارمتر پنجم شد. کانوی دو نفره مردان ایران در جایگاه هفتم قرار گرفت. کایاک دو نفره ایران با ترکیب فضل اولی و آقامیرزایی مدال نقره را کسب کرد.

علیرضا علیمحمدی در کایاک ۲۰۰ متر به رقابت پرداخت و با زمان ۳۶.۸۰ به مقام چهارم رسید. عادل مجللی در کانوی تک نفره ۲۰۰ متر به رقابت پرداخت. وی با زمان ۳۹.۶۶ پس از نماینده های چین و ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. وی یکی از شانس های مدال طلا بود.

ملی پوشان ایران در کایاک ۴ نفره هزار متر نیز امروز به رقابت پرداختند.

ایران با ترکیب طالبیان، اسدی، بوداغی و ترکیب به مصاف حریفانش رفت و چهارم شد.

کایاک ۲۰۰ متر مردان با ترکیب فضل اولی و علیمحمدی ششم. کایاک ۵۰۰ متر بانوان با ترکیب عبداللهی و کاظمی هشتم شد.