به گزارش مشرق،عادل مجللی ملی پوش قایقرانی کشورمان در بخش کانوی تک نفره ۲۰۰ متر مردان با زمان ۳۹ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه از خط پایان رد شد و به عنوان نفر مدال برنز رسید. عادل مجللی با اختلاف ۵ هزارم ثانیه نسبت به حریف ژاپنی سوم شد.

نماینده چین در این ماده عنوان نخست را از آن خود کرد و پس از او ورزشکار ژاپنی دوم شد.