به گزارش مشرق،فینال کایاک تک نفره ۲۰۰ متر مردان بازی های آسیایی برگزار شد و در آن علیرضا علی محمدی با ثبت زمان ۳۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه به عنوان نفر چهارم از خط پایان عبور کرد.

نمایندگان کشور میزبان(کره جنوبی)، ازبکستان و ژاپن اول تا سوم شدند.