به گزارش مشرق،احمدرضا طالبیان در فینال کایاک تک نفره ۱۰۰۰ متر مردان زمان ۳ دقیقه ۴۴ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه را از خود بر جای گذاشت و در نهایت به عنوان نفر دوم از خط پایان عبور کرد تا به مدال نقره این ماده برسد.

نماینده ازبکستان با ثبت ۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه و ۸۷ صدم ثانیه اول شد.