به گزارش مشرق،سپیده توکلی در ادامه رقابت های هفت گانه امروز در پنجمین رقابت خود در پرش طول به رقابت پرداخت.

وی در ۲ پرش خود دچار خطا شد و در سومین پرش رکورد ۴ متر و ۴ سانتی متر را ثبت کرد. بانوی ورزشکار ایران با ۳۱۷ امتیاز در پرش طول هم در جایگاه آخر ایستاد. وی با این نتیجه شانس کسب مدال را از دست داد.
توکلی در مجموع رقابت ها در مکان نهم قرار دارد و امروز در بخش پرتاب نیزه و دوی ۸۰۰ متر به مصاف رقبایش خواهد رفت.