به گزارش مشرق،در دیدار ایران و چین حامد حدادی بیشتر از هر بازیکن دیگری مورد توجه قرار گرفت. چینی ها که به شدت از یار بلند قامت تیم ملی ایران می ترسیدند این گونه او را در احاطه خود قرار داده اند.