به گزارش مشرق، در دیدار استقلال و سپاهان اصفهان که در تاریخ ۲۳ مرداد ماه برگزار شد، از سوی کریم بوستانی مربی استقلال تخلفاتی مبنی بر اعتراض به داوری صورت گرفت که این مربی به تذکر کتبی و ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین امیر قلعه نویی به دلیل انجام مصاحبه و انتشار مطالبی از طریق سایت های خبری در خصوص داوری به استناد بند های ۲ و ۳ ماده ۶۷ به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

در ادامه باشگاه استقلال نسبت به این آرا درخواست اعمال ماده ۵۱ آیین نامه انضباطی و تجدید نظر خواهی ویژه داشت. کمیته انضباطی پس از بررسی درخواست باشگاه استقلال، در خواست تجدید نظر خواهی مذکور را غیر مقدور دانسته و قرار رد صادر کرد. رای صادره قطعی است.