به گزارش مشرق، علی کریمی، دآکروز، دن گاسپار و آقاجانیان ۴ دستیار کارلوس کی روش در تیم ملی امروز به محل تمرین پرسپولیس آمدند و پیش از آغاز تمرین به رختکن این تیم رفتند تا با ملی پوشان پرسپولیس و همچنین حمید درخشان جلسه ای را برگزار کنند و عملکرد ملی پوشان پرسپولیس را زیر نظر داشته باشند.