به گزارش مشرق،سپیده توکلی، ملی پوش هفت گانه ایران در بخش پرتاب وزنه به رقابت با حریفان خود پرداخت.

وی در پرتاب اول خود وزنه را ۱۲ متر و ۶۲ سانتی متر پرتاب کرد و پرتاب های دوم و سوم وی نیز رکورد ۱۲ متر و ۴۳ سانتی متر و ۱۲ متر و ۵۴ بود.

وی با رکورد ۱۲ متر و ۶۲ سانتی متر در این بخش در جایگاه دوم ایستاد. پرتابگر ازبکستانی در رده نخست ایستاد.