به گزارش مشرق، در دوم مهر ۷۷ که پروین به عنوان سرمربی به پرسپولیس برگشت و مت کویچ از کار برکنار شد، حمید درخشان که دستیار اول مت کویچ بود به حکم علی پروین مربی تیم ملی امید شد که در آن مقطع زیر نظر علی پروین اداره می شد، پروین که از کادرفنی پرسپولیس شامل مت کویچ، درخشان، محمدخانی و پیوس تنها محمدخانی را نگه داشته بود، به دنبال اختلاف با فدراسیون کناره گیری خود از تیم امید را اعلام کرد و درخشان هم به خاطر پروین از تیم امید جدا شد. با این حال پروین که در پرسپولیس حضور داشت حاضر نشد حمید درخشان را با خود به پرسپولیس برگرداند و بدینگونه پرونده حضور حمید درخشان در پرسپولیس اینگونه بسته شده بود.