به گزارش مشرق،مریم طوسی در فینال دوی ۱۰۰ متر بانوان هفدهمین دوره بازی های آسیایی با ثبت زمان ۱۱ ثانیه و ۷۳ صدم ثانیه هفتم شد.