به گزارش مشرق، حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده فساد و تبانی در فوتبال در حال جمع بندی است و تا ۴۰ روز آینده نهایی خواهد شد.

وی افزود: پرونده فساد در فوتبال پرونده وسیع، بزرگ و زمانبر است و افراد مختلفی برای تکمیل این پرونده به کمیسیون دعوت شدند و علاوه بر این وجود حواشی در خصوص این پرونده نیز سبب طولانی شدن این پرونده شده است.