به گزارش مشرق، پس از اینکه در جلسه روز گذشته بین مسئولان فدراسیون فوتبال و صداسیما که در وزارت کشور برگزار شد، نتیجه ای در خصوص حق پخش تلویزیونی حاصل نشد، مقرر شد تا این موضوع به هیأت دولت کشیده شد تا دولتمردان در این مورد به تصمیم گیری بپردازند تا بلکه دولت تکلیف حق پخش را روشن کند.

بر همین اساس در صورتی که از سوی دولتی ها نیز در مورد حق پخش تلویزیونی لیگ برتر تصمیم خاصی گرفته نشود، یک بار دیگر فدراسیون فوتبال در این مورد وارد عمل شده و پس از بازی های آسیایی و به احتمال زیاد از هفته دوازدهم جلوی دوربین ها برای حضور در ورزشگاه ها را خواهد گرفت.