به گزارش مشرق،بهداد سلیمی که در رقابت های دسته فوق سنگین با شکستن رکورد حرکات یک ضرب، دوضرب و مجموع به مقام قهرمانی رسیده بود، مدال طلایش را دریافت کرد و هنگام پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی اشک های این قهرمان سرازیر شد.