به گزارش مشرق،وزن کشی ۲ وزن اول کشتی آزاد انجام شد که بر اساس آن در ۵۷ کیلوگرم، حسن رحیمی در دور اول با حریفی از کشور قرقیزستان سرشاخ می شود و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده مسابقه کره جنوبی و چین کشتی می گیرد.

همچنین در وزن ۷۰ کیلوگرم، مصطفی حسین خانی با حریف هندی کشتی خواهد گرفت که برنده این کشتی در دور بعد با برنده ژاپن و سوریه روبرو می شود.

رقابتهای کشتی از ساعت ۰۷:۳۰ صبح شنبه آغاز می شود.