به گزارش مشرق،در ادامه بازی های آسیایی در ۲۰۱۴ اینچئون، امروز رقابت های وزنه برداری دسته ۱۰۵ کیلوی با حضور ۷ وزنه بردار از جمله نواب نصیرشلال از کشورمان آغاز شد.

نصیرشلال در اولین حرکت خود در حرکات یکضرب وزنه ۱۷۶ کیلویی را به خوبی مهار کرد. وی برای دومین حرکتش وزنه ۱۸۱ کیلویی را انتخاب کرد که در مهار آن نیز موفق بود و با قدرت بالایی این وزنه را بالای سر برد. نصیرشلال برای سومین بار وزنه ۱۸۴ کیلویی را انتخاب کرد که این بار در مهار آن ناموفق بود تا کار وی با ثبت وزنه ۱۸۱ کیلویی به پایان برسد. وی در این بخش با مقام سومی به کار خود پایان بخشید.

وزنه برداران چینی و کره ای در این بخش رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

حرکات دوضرب دقایقی آغاز شده است.