به گزارش مشرق،در مسابقات ۴ در ۱۰۰ متر شنای مردان، جمال چاوشی فر توانست با رکورد ۵۷.۷۸ رکورد رشته ۱۰۰ متر کرال پشت ایران را ۳۵صدم ثانیه بهبود ببخشید.

وی پیش از این در ۱۰۰ متر کرال پشت بازی های آسیایی اینچئون رکورد ۵۸.۲۳ را ثبت کرده بود و خودش هم ابراز امیدواری کرده بود تا در بخش تیمی این رکورد را ارتقا دهد. همچنین چاووشی فر در ۵۰ متر کرال پشت هم رکورد ۲۶ ثانیه و ۷۷صدم ثانیه را ثبت کرده و بدین ترتیب امروز در رکوردشکنی دست به هت تریک زد.