به گزارش مشرق،حسین رضازاده پس از ناکامی نواب نصیرشلال اظهارداشت: چندین مرتبه به او گوشزد کردیم که در هنگام بالا بردن وزنه پاهایش را بیش تر جمع کند اما او این کار را انجام نداد. در تمرینات نیز وزنه را زود می انداخت و همین موضوع امروز نیز باعثشد سه چراغ قرمز بگیرد. او نائب قهرمانی المپیک است و بارها این وزنه را زده بود.

وی ادامه داد: ناراحتی ما اصلا تعجب برانگیز نیست. گفته بودیم دوطلا می گیریم و رکورد می زنیم که متاسفانه دیگر نمی توانیم به این مهم برسیم. در مورد کادر فنی هم بایداشاره کنم که تغییر خاصی مد نظرمان نیست.