به گزارش مشرق،در ادامه رقابتهای قایقرانی بادبانی، احمد احمدی در دور ششم بخش لیزر با حریفان خود به رقابت پرداخت که در پایان در رده هشتم قرار گرفت.

این رقابتهای در دور های هفتم و هشتم نیز پیگیری خواهد شد.

احمدی در پایان ۵ دور مسابقه تاکنون در رده دهم جای دارد.