به گزارش مشرق،تیراندازی ایران در بازی های آسیایی اینچئون نمره قبولی می گیرد، آن هم به واسطه عملکرد خوب بانوان ایرانی در بخش تفنگ بادی ۱۰ متر. غیر از این، تیراندازان ایران نتایجی قابل ذکری کسب نکردند و به عناوینی نه چندان مناسب دست یافتند.

در این بین تمام تیراندازان برای توجیه ناکامی خود به کمبود امکانات اشاره کرده و اینکه تیر ندارند، یعنی آنها لازمه ورزش تیراندازی را ندارند؟! یعنی فوتبال بدون توپ یا تنیس بدون راکت؟! در مورد اینکه چنین ادعایی چقدر به واقعیت نزدیک است، می توان بحثو گفت وگو کرد اما سوال اینجاست که چطور تیم بانوان ایران در روز نخست مسابقات تیراندازی در بخش تفنگ به مدال طلای بخش ۱۰ متر رسید؟!

یعنی بانوان در این بخش امکانات داشتند اما تیم های دیگر از چنین امکاناتی محروم بوده اند؟ یا اینکه فدراسیون تمامی امکانات را در این بخش متمرکز کرده و دیگر تیراندازان از امکانات حداقلی محروم بوده اند؟